Základní školaKaznějov
ZŠ Kaznějov

Distanční výuka

Rozvrh 6. až 9. ročník od 4.1. 2021

rozvrh

 

Distanční výuka na Základní škole Kaznějov od 12. 10. do prosince 2020

Již v srpnu 2020 bylo jasné, že školní rok 2020/2021 bude zvláštní, organizačně velice náročný a bude ve znamení zvýšených hygienických opatření, protože situace v souvislosti se šířením koronaviru Covid-19 se stále nelepšila. Tomu jsme přizpůsobovali práci již od začátku září. Učitelé při krásném počasí vedli výuku na školním dvoře, do školní jídelny chodily třídy v daných intervalech, dodržovala se hygienická opatření. Protože se dalo očekávat i uzavření škol, již v létě pan učitel Vladimír Mudra společně s Ing. Jiřím Dobrým posuzovali různé výukové platformy, se kterými potom seznámili vedení školy a zástupce učitelů z 1. a 2. stupně. Po důkladném zvážení jsme na naší škole zvolili internetovou platformu Google. Zde největší práci odvedl opět pan učitel Mudra s panem Ing. Dobrým, kteří museli připravit osobní účty pro pedagogy i žáky naší školy. Pan V. Mudra připravil také několik výukových videí. Již na začátku školního roku jsme žáky připravovali na tuto situaci a seznamovali je s novou formou práce.
Se zhoršující se epidemiologickou situací nastaly první změny 12. 10. 2020, kdy se prezenčně vzdělávaly všechny třídy 1. stupně a 2. stupeň se začal vzdělávat rotačním způsobem - jeden týden měly chodit do školy “A” třídy, druhý týden “B” třídy. A pro obě varianty se vypracoval distanční rozvrh. Tento způsob výuky trval ale pouhé 2 dny a v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací došlo z rozhodnutí vlády 14. 10., souběžně s vyhlášením nouzového stavu, k úplnému uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků na školách. Všechny třídy přešly tedy na distanční formu výuky, žáci se opět vzdělávali ze svých domovů na dálku a byli se svými učiteli stále v kontaktu.
Zkušenosti, které měla naše škola z jarní distanční výuky, jsme ještě zdokonalili a vylepšili.Opět se však musely vypracovat nové rozvrhy pro distanční výuku. A tak jsme přešli na distanční rozvrh prostřednictvím videokonferencí, žáci měli každý den 2 vyučovací hodiny dopoledne a 2 vyučovací hodiny odpoledne, v pátek probíhala jen dopolední výuka. Využívali jsme již zmíněnou internetovou platformu Google, která nabízí velké možnosti využití. Učitel na každou vyučovací hodinu vytvořil schůzku, pozval příslušnou třídu a žáci se dle rozvrhu k vyučovací hodině přihlásili pomocí svého účtu, který byl k tomuto účelu zřízen. Na cloudovém úložišti učitelé i žáci sdíleli různé vyučovací materiály, žáci zasílali vypracované úkoly, využívali jsme i on-line testy a kvízy. Na základě schválení finanční podpory ze strany MŠMT na nákup počítačů, tabletů a ICT techniky naše škola ihned v září zakoupila potřebné vybavení, a tak mohla zapůjčit k distanční výuce tablety, počítače i žákům, kteří se nemohli z různých důvodů do on-line výuky zapojovat. Žákům byly dokonce prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, od 26. 10. do 30. 10., a školy se měly otevřít 2. listopadu 2020. Avšak epidemiologická situace nebyla stále příznivá, stále se něco měnilo a vláda se rozhodla nechat školy zavřené i v listopadu. A tak jsme ještě trochu upravili rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň.
K prezenční výuce se žáci navraceli postupně. Nejdříve se 18. 11. do školy vrátili žáci 1. a 2. ročníků. Pro ně a jejich rodiče byla distanční forma výuky jistě nejnáročnější. Poté se 30. 11. navrátili zbývající ročníky 1. stupně a žáci devátých ročníků, kteří se v tomto školním roce připravují na přijímací zkoušky na střední školy. A žáci 6. - 8. ročníků střídavě navštěvují jeden týden školu prezenční formou a druhý týden se vzdělávají formou distanční. Tyto změny jsou pro školu samozřejmě organizačně velmi náročné, na každou je potřeba reagovat přizpůsobením rozvrhu, kdy navíc z epidemiologických důvodů byly z prezenční výuky vyjmuty hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy. Také se pedagogové snaží
využívat dobrého počasí k výuce na školní zahradě nebo v okolí školy. Žáci 1. stupně mají výuku nejdéle do 12.15. hod. Na 2. stupni je toto období pro pedagogy a i pro žáky náročnější. Složité bylo sladit také rozvrhy pro prezenční výuku s rozvrhem pro výuku distanční, což znamenalo vypracovat rozvrhy pro variantu, když jsou ve škole žáci z 6. A, 7. A, 8. A a pak pro variantu, když jsou zase ve škole žáci 6. B, 7. B, 8. B. Takže pedagog učí například 2 hodiny přímo ve škole, pak hodinu distančně, pak se opět věnuje třídě, která je přítomna ve škole a na další hodinu opět usedá k počítači a vyučuje žáky, kteří pracují doma. Nehledě nato, musí po návratu domů opět zasednout k počítači, zadávat žákům práci na doma, vyhodnocovat jejich práci, odpovídat na emaily.
Byla potřeba také zorganizovat postupný příchod žáků do školy, rozdělení žáků do školní družiny a také jídelna vyžaduje přesné časové rozvržení. A všude je třeba dbát na přísná hygienická opatření. Současná doba je pro všechny samozřejmě neobvyklá a doufáme, že se brzy budeme moci vrátit k tradiční formě vzdělávání. Tento způsob je náročný především pro děti, pro jejich rodiče, pro nás, pedagogy i pro ostatní zaměstnance školy. Ale společnými silami se nám to daří zvládnout a opět musíme především poděkovat rodičům za jejich přístup a spolupráci.

Meteostanice

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 25. 2. 2021
jasno 15 °C 5 °C
pátek 26. 2. slabý déšť 13/4 °C
sobota 27. 2. zataženo 6/1 °C
neděle 28. 2. slabý déšť 5/1 °C

Naučná stezka Kaznějov

Školní časopis Zkazky