Základní školaKaznějov
ZŠ Kaznějov

Distanční výuka

ROZVRH Prezenční výuka 6.A,B, 7.A,B od 3.5. do 7.5. 

ROZVRH Distanční výuka 8.A,B, 9.A,B od 3.5. do 7.5.  

 

ROZVRH Distanční výuka 6.A,B, 7.A,B od 10.5. do 14.5. 

ROZVRH Prezenční výuka 8.A,B, 9.A,B od 10.5. do 14.5.

 

Distanční výuka na Základní škole Kaznějov od 12. 10. do prosince 2020

Již v srpnu 2020 bylo jasné, že školní rok 2020/2021 bude zvláštní, organizačně velice náročný a bude ve znamení zvýšených hygienických opatření, protože situace v souvislosti se šířením koronaviru Covid-19 se stále nelepšila. Tomu jsme přizpůsobovali práci již od začátku září. Učitelé při krásném počasí vedli výuku na školním dvoře, do školní jídelny chodily třídy v daných intervalech, dodržovala se hygienická opatření. Protože se dalo očekávat i uzavření škol, již v létě pan učitel Vladimír Mudra společně s Ing. Jiřím Dobrým posuzovali různé výukové platformy, se kterými potom seznámili vedení školy a zástupce učitelů z 1. a 2. stupně. Po důkladném zvážení jsme na naší škole zvolili internetovou platformu Google. Zde největší práci odvedl opět pan učitel Mudra s panem Ing. Dobrým, kteří museli připravit osobní účty pro pedagogy i žáky naší školy. Pan V. Mudra připravil také několik výukových videí. Již na začátku školního roku jsme žáky připravovali na tuto situaci a seznamovali je s novou formou práce.
Se zhoršující se epidemiologickou situací nastaly první změny 12. 10. 2020, kdy se prezenčně vzdělávaly všechny třídy 1. stupně a 2. stupeň se začal vzdělávat rotačním způsobem - jeden týden měly chodit do školy “A” třídy, druhý týden “B” třídy. A pro obě varianty se vypracoval distanční rozvrh. Tento způsob výuky trval ale pouhé 2 dny a v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací došlo z rozhodnutí vlády 14. 10., souběžně s vyhlášením nouzového stavu, k úplnému uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků na školách. Všechny třídy přešly tedy na distanční formu výuky, žáci se opět vzdělávali ze svých domovů na dálku a byli se svými učiteli stále v kontaktu.
Zkušenosti, které měla naše škola z jarní distanční výuky, jsme ještě zdokonalili a vylepšili.Opět se však musely vypracovat nové rozvrhy pro distanční výuku. A tak jsme přešli na distanční rozvrh prostřednictvím videokonferencí, žáci měli každý den 2 vyučovací hodiny dopoledne a 2 vyučovací hodiny odpoledne, v pátek probíhala jen dopolední výuka. Využívali jsme již zmíněnou internetovou platformu Google, která nabízí velké možnosti využití. Učitel na každou vyučovací hodinu vytvořil schůzku, pozval příslušnou třídu a žáci se dle rozvrhu k vyučovací hodině přihlásili pomocí svého účtu, který byl k tomuto účelu zřízen. Na cloudovém úložišti učitelé i žáci sdíleli různé vyučovací materiály, žáci zasílali vypracované úkoly, využívali jsme i on-line testy a kvízy. Na základě schválení finanční podpory ze strany MŠMT na nákup počítačů, tabletů a ICT techniky naše škola ihned v září zakoupila potřebné vybavení, a tak mohla zapůjčit k distanční výuce tablety, počítače i žákům, kteří se nemohli z různých důvodů do on-line výuky zapojovat. Žákům byly dokonce prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, od 26. 10. do 30. 10., a školy se měly otevřít 2. listopadu 2020. Avšak epidemiologická situace nebyla stále příznivá, stále se něco měnilo a vláda se rozhodla nechat školy zavřené i v listopadu. A tak jsme ještě trochu upravili rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň.
K prezenční výuce se žáci navraceli postupně. Nejdříve se 18. 11. do školy vrátili žáci 1. a 2. ročníků. Pro ně a jejich rodiče byla distanční forma výuky jistě nejnáročnější. Poté se 30. 11. navrátili zbývající ročníky 1. stupně a žáci devátých ročníků, kteří se v tomto školním roce připravují na přijímací zkoušky na střední školy. A žáci 6. - 8. ročníků střídavě navštěvují jeden týden školu prezenční formou a druhý týden se vzdělávají formou distanční. Tyto změny jsou pro školu samozřejmě organizačně velmi náročné, na každou je potřeba reagovat přizpůsobením rozvrhu, kdy navíc z epidemiologických důvodů byly z prezenční výuky vyjmuty hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy. Také se pedagogové snaží
využívat dobrého počasí k výuce na školní zahradě nebo v okolí školy. Žáci 1. stupně mají výuku nejdéle do 12.15. hod. Na 2. stupni je toto období pro pedagogy a i pro žáky náročnější. Složité bylo sladit také rozvrhy pro prezenční výuku s rozvrhem pro výuku distanční, což znamenalo vypracovat rozvrhy pro variantu, když jsou ve škole žáci z 6. A, 7. A, 8. A a pak pro variantu, když jsou zase ve škole žáci 6. B, 7. B, 8. B. Takže pedagog učí například 2 hodiny přímo ve škole, pak hodinu distančně, pak se opět věnuje třídě, která je přítomna ve škole a na další hodinu opět usedá k počítači a vyučuje žáky, kteří pracují doma. Nehledě nato, musí po návratu domů opět zasednout k počítači, zadávat žákům práci na doma, vyhodnocovat jejich práci, odpovídat na emaily.
Byla potřeba také zorganizovat postupný příchod žáků do školy, rozdělení žáků do školní družiny a také jídelna vyžaduje přesné časové rozvržení. A všude je třeba dbát na přísná hygienická opatření. Současná doba je pro všechny samozřejmě neobvyklá a doufáme, že se brzy budeme moci vrátit k tradiční formě vzdělávání. Tento způsob je náročný především pro děti, pro jejich rodiče, pro nás, pedagogy i pro ostatní zaměstnance školy. Ale společnými silami se nám to daří zvládnout a opět musíme především poděkovat rodičům za jejich přístup a spolupráci.

Meteostanice

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
slabý déšť 20 °C 13 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 21/12 °C
sobota 7. 8. slabý déšť 25/12 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 18/12 °C

Naučná stezka Kaznějov

Školní časopis Zkazky